facebook-rund   twitter-rund   twitter-rund
26.8.2018 20:37

Slik bruker du Kritikkportalen i undervisning på musikklinja

Av Aslaug Olette Klausen
Aksel Korbøl Foto: Aslaug Olette Klausen

Tilleggsinformasjon

Musikklærer Aksel Korbøl har med utgangspunkt i Kritikkportalen utarbeidet et undervisningsopplegg for musikklinjer i videregående skole.

– Kritikker har vært en av mange ting som ikke har blitt prioritert. Men det håper jeg det vil bli fra nå av. Det skapte engasjement blant elevene. De var interessert i å diskutere kritikkene, sier Korbøl.

Samtidig forteller han at han oppfatter interessen for å diskutere kritikken som litt paradoksal. De samme elevene sa nemlig at de hverken leste eller brukte kritikker noe særlig.

– Det var gøy å snakke med dem om kritikkene. De hadde mange sterke meninger. Så de må jo ha fått kunnskap om kritikk fra et sted…

Undervisningsopplegget ble utarbeidet av Korbøl i samarbeid med kollega Laila Pettersen. To økter på to timer ble satt av til prosjektet. Elevene fikk kritikker av et pop-album og en operaforestilling å bryne seg på. De fikk også høre det aktuelle albumet, og se youtube-opptak av forestillingen.

Hele undervisnigsprosjeket kan også leses her.

– Hvordan jobbet dere frem opplegget?

– Vi tok utgangspunkt i hvordan vi trodde elevene forholdt seg til musikkomtaler, og hvor tror vi de finner. Vi diskuterte også litt med elevene hva vi skulle vektlegge. Deretter brukte vi opplegget for norskundervisning til inspirasjon, for å se hvordan andre kloke lærere har gjort dette før oss. Det er alltid bra å lene seg på andre kloke mennesker.

Lærerne diskuterte også hvordan de kunne tilrettelegge prosjektet for å få det til å passe inn i fagplanen. Løsningen var å få elevene til å lete etter musikkfaglige begreper i kritikkene som ble valgt ut fra Kritikkportalen.

– Hvilke kriterier satt dere for utvelgelsen av verk og kritikker?

– Vi ville ha sjangerspenn. Samtidig ville jeg ha kritikk av musikk, eller sjangre, som elevene er vant til å forholde seg til. I tillegg måtte det være verk som hatt fått mange kritikker. Derfor falt jeg ned på operastykket, som det også var lagt ut video fra på operaens hjemmeside.

– Konsertanmeldelser syntes jeg det var vanskelig å bruke, fordi jeg ikke kunne presentere det som ble kritisert. Det måtte derfor også være innspillinger eller noe annet som finnes.

Korbøl er oppmerksom på at konsertkritikk kunne vært løst med å ta med elevene på ekskursjon til en konsert, og så lest kritikker i etterkant. Men for ham var det enklere å bruke kritikker av verk som var lett tilgjengelige

– Var det vanskelig å velge?

– Ja, litt. Jeg brukte mye tid, og var innom flere forskjellige forslag. Men det var nyttig at alle kritikkene var samlet på ett sted.

– Var det kvaliteten på kritikkene, det faglige eller noe annet som gjorde at det tok tid?

– Nei. Jeg syntes det var gøy å skulle finne kritikker som hadde helt ulike innfallsvinkler. Korte, og lange, dype og ternigkastkritikker. Og så presentere det uten å si så mye om kvaliteten på kritikken, men heller snakke om innholdet. Jeg tenkte ikke at denne er dårlig så den vil jeg ikke presentere, snarere var det; denne er annerledes så den vil jeg vise frem.

– Hun som laget norskopplegget opplevde at elevene synes det var krevende å lese kritikk. Var det likedan for dine elever?

– Det var enkelte ord og begreper elever ikke forsto. Men jeg opplevde ikke at elevene hadde vanskelig for å forstå dem. Paradoksalt nok var det den lengste, og mest utfyllende kritikken som de forsto best. Det trodde jeg ikke på forhånd.

– Enkelte elever sa at det var her de fikk et ordentlig bilde av hva kritikeren faktisk har opplevd. Og jeg så jo det samme selv også da jeg leste dem på nytt. Disse kritikkene beskrev bedre det som ble kritisert.

Bonusmuligheter
Muligheten til å se et så bredt utvalg av kritikker åpnet også opp for flere diskusjoner han ikke hadde initiert i opplegget. Blant annet kom spørsmålet om hvem kritikken var skrevet for.

– Det å få en prat om det ble en bonus. Vi kunne i tillegg til å diskutere kvalitet snakke om kritikken passet til det mediet det er plassert i, og til det publikum det er ment for.

– Det er gøy å snakke med elevene om ting som er litt utenfor pensum. Jeg håper at det vil bli en fast del av det vi gjør fremover. Vi har jo som mål at elevene skal delta i den store samtalen om musikk, og kritikk er en viktig del av det.

– Har du noen råd til andre lærere som vil bruke deres opplegg, og Kritikkportalen i undervisningen?

– Det er alltid vanskelig å gi råd til andre. Men jeg tror kanskje jeg ville ha brukt enda en økt. Kanskje ville det også være en god idé å få elevene til å forsøke seg som kritikere, og så snakke om hva som kommer ut av den omtalen. Det ble det dessverre ikke tid til på to dobbelttimer.
© 2017 Alle rettigheter reservert Norsk Kritikerlag | Informasjonskapsler
Webdesign © 2017 Web Norge.